ภาพกิจกรรม

 
ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บำเพ็ญพระราชกุศลครบ 100 วัน
จิตคารวะ..สวัสดีปีใหม่ท่านผู้มีอุปการคุณ
โครงการวันที่ระลึกก่อตั้งสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสาขาภาคเหนือประจำปี 2559
โครงการติดตามความก้าวหน้าในการส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย ครั้งที่ 2/2559