ภาพกิจกรรม

 
ชื่อกิจกรรม :โครงการบำเพ็ญกุศลในโอกาสคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและ ทำบุญทอดผ้าป่า ประจำปี 2563
วันที่จัดกิจกรรม :18 กรกฎาคม 2563
รายละเอียด :ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ และคณะกรรมการอำนวยการ สมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในโอกาสอันสำคัญนี้ จึงได้ร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รวมทั้งทอดผ้าป่าสมทบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาลในเขตภาคเหนือ และกิจกรรมของสมาคมฯ ณ วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image