ภาพกิจกรรม

 
ชื่อกิจกรรม :จิตคารวะ..สวัสดีปีใหม่ท่านผู้มีอุปการคุณ
วันที่จัดกิจกรรม :17-20 มกราคม
รายละเอียด :นายกสมาคมฯพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารงานสมาคมและเจ้าหน้าที่สำนักงาน เยี่ยมสวัสดีปีใหม่พร้อมมอบของขวัญให้แก่กรรมการอาวุโสของสมาคมฯด้วยความเคารพนับถือ

Image
Image
Image
Image