HomeBlogข่าวประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนทุกท่านวิ่งการกุศล โครงการ “วิ่งด้วยกัน รันเพื่อสุขภาพ”

ขอเชิญชวนทุกท่านวิ่งการกุศล โครงการ “วิ่งด้วยกัน รันเพื่อสุขภาพ”

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ขอเชิญชวนทุกท่านวิ่งการกุศล โครงการ “วิ่งด้วยกัน รันเพื่อสุขภาพ” (Together Run Fun For Health) ถวายเป็นพระราชกุศลวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และครบรอบ 96 ปี ครบการก่อตั้งสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ เพือนำรายได้ใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ใน 2 รูปแแบบ คือ Virtual Run (วิ่ง 96 กิโลเมตร ระหว่าง วันที่ 21 พฤษภาคม – 24 สิงหาคม 2566) และวิ่งสนามจริง ระยะทาง 6 กิโลเมตร ใน 6 จัหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี เชียงใหม่ สงขลา นครนายก และนครราชสีมา พร้อมกันในวันอาทิตย์ ที่ 21 พฤษภาคม 2566

สำหรับทางภาคเหนือจัดที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ สวนหลวงราชพฤกษ์ โดยจะจัดในตอนเย็น วันที่ 21 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

ขอเรียนเชิญพยาบาล ญาติพยาบาล เพื่อนพยาบาล และท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้ร่วมกิจกรรม โดยเข้าร่วมสมัครวิ่งตามลิงค์ข้างล่างนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

https://thai.fit/c/trffh2023

สำหรับวิ่งสะสมระยะทาง ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม – 24 สิงหาคม 2566

https://www.runlah.com/events/trffh2023

สำหรับวิ่งจริง วันที่ 21 พฤษภาคม 2566

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ
ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

สิถิติการใช้งานเว็บไซต์
  • 0
  • 13
  • 626
  • 6,970
  • 10,505
  • 5,121

© 2022 Natnorth. All Rights Reserved.