HomeBlogข่าวประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินโครงการ “ล้านเต้าเราห่วงใย”

สรุปผลการดำเนินโครงการ “ล้านเต้าเราห่วงใย”

สรุปผลการดำเนินโครงการ “ล้านเต้าเราห่วงใย”
โดย ชมรมพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน ตามแนวทางของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2565

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ
ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

สิถิติการใช้งานเว็บไซต์
  • 0
  • 13
  • 626
  • 6,970
  • 10,505
  • 5,121

© 2022 Natnorth. All Rights Reserved.