ภาพกิจกรรม

 
ชื่อกิจกรรม :โครงการบำเพ็ญกุศลในโอกาสคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและ ทำบุญทอดผ้าป่า ประจำปี 2564
วันที่จัดกิจกรรม :18 กรกกฎาคม 2564
รายละเอียด :ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ และคณะกรรมการอำนวยการ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รวมทั้งทอดผ้าป่าสมทบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาลในเขตภาคเหนือ และกิจกรรมของสมาคมฯ ณ วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ (ภายใต้มาตรการของจังหวัด)

Image
Image
Image