ภาพกิจกรรม

 
ชื่อกิจกรรม :ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่จัดกิจกรรม :22 มกราคม 2560
รายละเอียด :รศ.เจียรนัย โพธิ์ไทรย์ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสาขาภาคเหนือ รับมอบรางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่น สาขาบริการสังคม จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปี2559เมื่อ22มกราคม2560

Image
Image
Image
Image
Image