สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ

     สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือเป็นสาขาหนึ่งของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มุ่งที่จะเป็นตัวแทนวิชาชีพที่มีเอกภาพ ทรงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรี และชี้นำสุขภาพอนามัย ของสังคม

ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญทำบุญถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครนิทราบรมราชชนนี เนื่องในวันครบรอบวันสวรรคต 18 กรกฎาคม 2566 และทำบุญทอดผ้าป่า

อ่านต่อ »

สมาคมการพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถ.อินทวโรรส ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

สิถิติการใช้งานเว็บไซต์
  • 0
  • 3
  • 554
  • 7,367
  • 9,570
  • 4,609

© 2022 Natnorth. All Rights Reserved.