สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ

     สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือเป็นสาขาหนึ่งของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มุ่งที่จะเป็นตัวแทนวิชาชีพที่มีเอกภาพ ทรงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรี และชี้นำสุขภาพอนามัย ของสังคม

ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมการพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถ.อินทวโรรส ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

สิถิติการใช้งานเว็บไซต์
  • 0
  • 0
  • 571
  • 7,049
  • 7,176
  • 3,408

© 2022 Natnorth. All Rights Reserved.