HomeBlogข่าวประชาสัมพันธ์การเสนอรายชื่อพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ประจำปี 2567

การเสนอรายชื่อพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ประจำปี 2567

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ สาขาภาคเหนือ ขอเรียนเชิญร่วมเสนอชื่อพยาบาลวิชาชีพผู้มีความดีเด่นระดับประเทศไทย ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลย์ ประจำปี 2567 ทั้ง 3 ด้าน ดังนี้

1. ผู้นำทางการพยาบาลระดับนโยบาย

2. สาขาการพยาบาลในระดับโรงพยาบาล

3. สาขาการพยาบาลในระดับชุมชน

โดยร่วมเสนอชื่อและผลงานผ่าน QR code ภายในวันที่ 10 เมษายน 2567

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ
ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

สิถิติการใช้งานเว็บไซต์
  • 0
  • 1
  • 1,049
  • 7,068
  • 13,553
  • 6,724

© 2022 Natnorth. All Rights Reserved.