HomeBlogข่าวประชาสัมพันธ์ขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมงาน “ตลาดนัดสร้างเสริมสุขภาพ”

ขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมงาน “ตลาดนัดสร้างเสริมสุขภาพ”

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ สาขาภาคเหนือ ขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมงาน “ตลาดนัดสร้างเสริมสุขภาพ” เนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำปี 2566 ณ ตลาดเกษียณมาร์เก็ดโอลด์เชียงใหม่ (ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่) ในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00-12.00 น. เพื่อสร้างเสริมสุขภาพประชาชนทั่วไปรวมทั้งผู้สูงอายุ และเผยแพร่เกียรติคุณของวิชาชีพพยาบาลต่อสังคม

ในงานตลาดนัดส่งเสริมสุขภาพ ท่านจะได้พบกับ

– การคัดกรองโรคทั่วไป

– การคัดกรองภาวะสมองเสื่อม

การตรวจสมรรถนะปอด

– การออกกำลังกาย : ขยับ = ร่างกายแข็งแรง

– กินอยู่อย่างไรให้หายไกล NCD (non-communicable diseases หรือ กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ ความดัน เบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง อ้วนลงพุง เป็นต้น)

และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมายเกี่ยวกับสุขภาพ

ขอเรียนชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ
ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

สิถิติการใช้งานเว็บไซต์
  • 2
  • 40
  • 776
  • 8,080
  • 15,798
  • 8,050

© 2022 Natnorth. All Rights Reserved.