HomeBlogข่าวประชาสัมพันธ์ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทำบุญทอดผ้าป่า

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทำบุญทอดผ้าป่า

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ สาขาภาคเหนือ ขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันครบรอบวันสวรรคต 18 กรกฎาคม 2567 และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาพยาบาลเขตภาคเหนือและกิจกรรมของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ สาขาภาคเหนือ

ณ วัดพระสิงห์วรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วันพฤหัสบดี ที่ 18 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.30 น.

จึงเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ
ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

สิถิติการใช้งานเว็บไซต์
  • 1
  • 18
  • 1,048
  • 8,238
  • 16,528
  • 8,496

© 2022 Natnorth. All Rights Reserved.