HomeBlogข่าวประชาสัมพันธ์คำกล่าวไว้อาลัยต่อการจากไปในพิธีการมอบร่างของรองศาสตราจารย์ปราณีต สวัสดิรักษา

คำกล่าวไว้อาลัยต่อการจากไปในพิธีการมอบร่างของรองศาสตราจารย์ปราณีต สวัสดิรักษา

คำกล่าวไว้อาลัยต่อการจากไปในพิธีการมอบร่างของรองศาสตราจารย์ปราณีต สวัสดิรักษา อดีต นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ อดีตผู้บริหารงานบริการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และอดีตผู้บริหาร อาจารย์อาวุโส คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ วัดพระสิงห์วรวิหาร วันที่ 26 ธันวาคม 2566

รองศาสตราจารย์ปราณีต สวัสดิรักษา เกิดเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๗ ที่กรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาพยาบาลจากคณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล ย้ายมารับราชการ ณ โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยเชียงใหม่ ปัจจุบันคือคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดเวลาที่ผ่านมาท่านได้ทำประโยชน์คุณูปการแก่สถาบันและสังคมภาคเหนือ จึงได้รับการยกย่องให้เป็นปูชนียบุคคลทางการพยาบาลและเป็นที่รักของศิษย์และบุคคลทั่วไปจนเรียกขานท่านว่า “ปิยาจารย์”

รองศาสตราจารย์ปราณีต สวัสดิรักษา ได้วางรากฐานสำคัญทางบริการพยาบาลของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อช่วยดูแลสุขภาพของผู้ป่วยในภาคเหนือและเอื้อประโยชน์ต่อการผลิตแพทย์และพยาบาลที่มีมาตรฐาน นอกจากนี้ยังเป็นบุคคลสำคัญผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิ พอ.สว.จังหวัดเชียงใหม่ และจัดดำเนินการเพื่อให้มีการออกหน่วยให้บริการประชาชนที่อยู่ในถิ่นธุรกันดารอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นกรรมการผู้ก่อตั้งมูลนิธิสงเคราะห์เด็กกำพร้าบ้านกิ่งแก้ว วิบูลย์สันติ และเป็นกรรมการอีกหลายองค์กร

รองศาสตราจารย์ปราณีต สวัสดิรักษา ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติพยาบาลดีเด่นแห่งชาติและรางวัลอื่นอีกเป็นจำนวนมาก ที่สำคัญคือ ได้รับพระราชทานปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท่านเป็นผู้ที่บำเพ็ญตนเป็นพุทธมามกะที่ดีและดำรงชีวิตอย่างเรียบง่ายสมถะและช่วยเหลือผู้อื่นเสมอมา

ภายหลังเกษียณราชการเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๗ ท่านได้พำนัก ณ บ้านเลขที่ ๔๘ หมู่ ๓ ซอยลมแล้ง ถนนศิริมังคลาจารย์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ยังคงทำงานบริการสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะที่บ้านเด็กกำพร้ามูลนิธิกิ่งแก้ว และสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคเหนือ

ในวัยอายุใกล้ครบ ๑๐๐ ปี ท่านยังมีสุขภาพแข็งแรงและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยการไปร่วมงานที่สำคัญของวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่พยาบาลรุ่นหลัง และเป็นแบบอย่างที่ดีของการทำงานเพื่อผู้อื่น ท่านได้มอบทรัพย์สิน ที่เป็นเงินสด ที่ดินพร้อมบ้านที่อยู่อาศัยให้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ด้วยเหตุนี้ท่านจึงเป็นที่รักของทุกคนและเป็นปิยาจารย์ของศิษย์ จึงพบว่ามีลูกศิษย์จำนวนมากและผู้ใกล้ชิดนับถือแวะเวียนไปเยี่ยมเยียนที่บ้านบ่อยครั้ง ซึ่งทุกคนจะเห็นใบหน้าอันยิ้มแย้มแจ่มใสของท่านที่ให้การต้อนรับและให้กำลังใจแก่ทุกคนเสมอมา ในบั้นปลายของชีวิต ท่านอ่อนกำลังลง นอนพักมากขึ้น และเล่นเกมอักษรไขว้ที่ท่านชอบได้น้อยลง ที่สุดก็ค่อยๆ หลับจากพวกเราไปเมื่อเวลาประมาณ ๒.๓๐ น.ของคืนวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ สิริอายุได้ ๙๙ ปี ๖ เดือน ๘ วัน

ด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และบุญกุศลจากคุณงามความดีที่รองศาสตราจารย์ปราณีต สวัสดิรักษา ได้ปฏิบัติบำเพ็ญตลอดมา รวมทั้งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมจิตบำเพ็ญทักษิณานุประทานอุทิศให้ในกาลครั้งนี้ จงเป็นพลวปัจจัยส่งให้ท่านอาจารย์ปราณีต สวัสดิรักษา ได้ไปสถิตเสวยอุดมสุขในทิพยวิมาน สุคติสถานในสัมปรายภพด้วยเทอญ

สายลมหนาวอ่อนละมุนชุ่มชื่นจิต

เหมือนลิขิตจากสวรรค์ช่างสรรหา

เทพอัญเชิญดวงวิญญาณอาจารย์พา

ขึ้นสวรรค์ชั้นฟ้าสุมามาลย์

ศิษย์น้อมกราบทราบซึ้งตรึงดวงจิต

แด่อาจารย์ปราณีตผู้สร้างสรรค์

รำลึกถึงพระคุณท่านทุกคืนวัน

ส่งอาจารย์สู่สวรรค์ชั้นพิมาน

ด้วยความรักและอาลัยสุดซึ้ง

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ
ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

สิถิติการใช้งานเว็บไซต์
  • 2
  • 40
  • 776
  • 8,080
  • 15,798
  • 8,050

© 2022 Natnorth. All Rights Reserved.