HomeBlogข่าวประชาสัมพันธ์เรียนเชิญร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2567

เรียนเชิญร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2567

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ สาขาภาคเหนือ ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ ขอเรียนเชิญ พยาบาล อาจารย์พยาบาล นักศึกษา และผู้สนใจ ร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2567 เรื่อง “พลังพยาบาล พลังสู่การดูและคุณค่า & มูลค่าของวิชาชีพการพยาบาล” ระหว่างวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2567 ในรูปแบบ online และ onsite ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

โดยจะมีการบรรยายและการนำเสนอผลงานทางวิชาการ

ท่านที่สนใจเข้าร่วมสามารถสมัครตามลิงก์ที่แนบมาพร้อมนี้

ลิงก์หนังสือประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการประจำปี2567

https://bit.ly/3TUKpUJ

ลิงก์หนังสือโครงการประชุมวิชาการประจำปี2567

https://bit.ly/3TAxV3g

ลิงก์สมัครโครงการ

https://bit.ly/4axUr3C

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ
ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

สิถิติการใช้งานเว็บไซต์
  • 0
  • 1
  • 1,049
  • 7,068
  • 13,553
  • 6,724

© 2022 Natnorth. All Rights Reserved.